Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Debatovala jsem s lidmi z terénu nad obsahem připravovaného zákona o sociálním bydlení

Sešla jsem se s Marcelou Stryjovou z Armády spásy MSK Ostrava. Moc ráda jsem si vyslechla, jaké problémy Armáda spásy řeší a hlavně jak příkladně pomáhá.

Sociální bydlení je velké a důležité téma, kterému se nyní musíme věnovat. Zákon o sociálním bydlení totiž v ČR stále chybí a s ním i samotná definice toho, pro koho a v jaké podobě by ho vlastně stát měl zajistit. Nejde přitom jen o azylové domy, noclehárny nebo dávky na bydlení, ale také o práci s lidmi v bytové nouzi a prevenci ztráty bydlení.

Naše debata byla hlavně o tom, co by Armáda spásy chtěla vidět v připravovaném zákonu o sociálním bydlení. Právě paní Stryjová a její kolegyně a kolegové totiž problémy spojené s bydlením řeší přímo v terénu každý den, a tak k ní rozhodně mají co říct. Pro mě jsou její postřehy proto mimořádně podnětné.
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+