Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko
Hero Image

Debatovala jsem se zástupci ministerstev o tom, proč dosud neuvolnily peníze z programu Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace má pomoci našim uhelným krajům, ale zatím se nerozběhl. Proč se nečerpá, to jsme řešili na schůzi Podvýboru pro regiony v transformaci.

Na výbor jsem pozvala zástupce dotyčných ministerstev, konkrétně Radanu Leisner z Ministerstva životního prostředí a také Leo Steinera z Ministerstva pro místní rozvoj. Dozvěděli jsme se velmi znepokojující informace o tom, proč se z tohoto programu nečerpá. MMR ho dokonce aktuálně považuje za rizikový. Finance přitom mají pomoci s přeměnou původně hornického regionu na místo, odkud lidé nebudou odcházet a kam budou směřovat i investice. Ovšem čeká se na kladné stanovisko resortu životního prostředí.

Náš region má dostat velké finanční investice, mimojiné na stavbu vědeckých center, výzkumných institucí a projektů, které mají pomoci s efektivním nakládáním s energiemi či přitáhnout do regionu pozornost potenciálních investorů. Důrazně a opakovaně apeluji na ministerstvo, aby finance již konečně zaslalo do našich uhelných krajů. Budu v tom i nadále pokračovat.

 

Toto jsou strategické projekty Moravskoslezského kraje:

Centrum veřejných energetiků (CVE)
V rámci kraje bude toto centrum zdarma radit obcím a městům v oblasti energetiky s cílem uspořit finance a přejít na čistější zdroje energie.

Trautom
Projekt zaměřený na zvýšení kvalifikace a usnadnění přechodu zaměstnanců z ohrožených profesí do jiných odvětví.

POHO park
Hlavním cílem je obnova bývalého areálu dolu Gabriela, který má soužit jako centrum pohornické krajiny, která má přilákat další investory.

CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)
Vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuky v souladu s rozvojovými potřebami kraje přímo v centru Karviné. Projekt slibuje propojení podnikání a vzdělávání.

Eden Silesia
Výzkumný a vzdělávací park Slezské univerzity má sloužit mimo jiné jako prostor pro environmentální výchovu a studium krajiny poškozené průmyslem.

CirkArena (Circular Economy Centre)
Výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a platforma pro vědecké a inovační týmy.

Technologicko-podnikatelská akademie (TPA)
Smyslem akademie je rychlá adaptace na potřeby trhu. Čerství absolventi středních škol mají získávat praktické dovednosti, které poptávají zaměstnavatelé.

LERCO (Life & Environment Research Center​ Ostrava)
Projekt Ostravské univerzity, který má sloužit jako výzkumný hub zaměřující se na transformaci uhelného kraje. Vědecké týmy budou v rámci mezioborové spolupráce řešit otázky zdraví, vzdělávání a pomáhat obcím s praktickými otázkami transformace.

Černá kostka (Moravskoslezská vědecká knihovna)
Budova má sloužit jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, ale také jako centrum pro digitální transformaci regionu. Pravidelně by se zde měly konat vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost.

REFRESH (Centrum pro výzkum energetické a sociální změny)
Projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity má vytvořit desítky pracovních místo pro tuzemské i zahraniční výzkumníky.
 
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+