Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Jednání podvýboru o dotacích pro uhelné regiony

Na jednání Podvýboru pro regiony v transformaci, jemuž předsedám, jsme přivítali zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Ti nám prezentovali aktuální stav čerpání dotací v regionech.

Zástupců ministetrstva jsem se ptala zejména na čerpání dotací pro pomoc tzv. uhelných regionů, hlavně toho našeho. Pokud totiž tuto podporu, která se nám nabízí, využijeme správně, můžeme se posunout do budoucnosti.

Je to jen na nás, jaké projekty připravíme a do čeho budeme investovat. Vím, že máme v tomto ohledu ještě hodně práce, přesto mám pocit, že v Moravskoslezském kraji na sebe můžeme být pyšní.

Osobně znám každý jeden projekt, který se uchází nebo již čerpá dotační podporu, a jsem přesvědčena, že jsou to dobré projekty plné vize a pokroku.
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+