Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Podepsala jsem návrh k Ústavnímu soudu, který bojuje proti navýšení hluku z dopravy

Připojila jsem se k senátorskému návrhu k Ústavnímu soudu na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy.

Jde o nařízení č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic až 20násobné (!) navýšení hlučnosti provozu než doposud. Změna se přitom pravděpodobně dotkne až 80 % všech dopravních staveb v ČR – od železnic a dálnic až k místním komunikacím III. tříd. A to přesto, že již dnes se mnoho občanů bydlících v okolí dopravních staveb bouří a protestuje kvůli nadměrnému zatížení hlukem a požadují od vlastníků těchto staveb (Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či od krajských, městských a obecních správ údržby silnic), zajištění ochrany proti nadměrnému hluku. Lze očekávat, že počet takto negativně dotčených obyvatel se znásobí.

Považuji za zásadní a nanejvýš žádoucí s ohledem na kvalitu života lidí žijících v blízkosti dopravních staveb (dálnice, železnice, letiště...), aby již od počátku investoři s projektanty řešili návrhy na vybudování protihlukových stěn. Nelze přehlížet udělování výjimek vydávaných Krajskými hygienickými stanicemi, jež jsou udělovány mnohdy na pět a více let, neboť hlukem neustále trpí lidé, kteří v okolí dopravních staveb žijí. Je dokázáno, že nepřiměřený hluk způsobuje lidem zdravotní problémy typu nespavost, psychické poruchy, bolesti hlavy, atd. Chránit občany musí být samozřejmostí.
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+