Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Podporuji mapování výpustí odpadních vod

Velmi vítám plány Ministerstva životního prostředí, které připravuje registr výpustí odpadních vod. Do konce roku 2025 se tak zmapuje první 2000 kilometrů řek, kde je nebezpečí havárií největší. Mapování výpustí má pokračovat ve třech etapách na všech tocích v Česku. Je to výborná zpráva od našich ministrů životního prostředí Petra Hladíka a zemědělství Marka Výborného.

Ochrana našich řek je pro ě velmi důležitá. Od havárie na Bečvě se musíme poučit a dělat vše proto, abychom takovým tragédiím lépe předcházeli a zároveň je v případě podobné situace dokázali lépe vyšetřit.

Sleduji proto s velkým zájmem připravovanou havarijní novelu vodního zákona, která zpřísní také podmínky pro podniky, které vypouští odpadní vody do řek, a zvyšuje sankce za případnou havárii. A apeluji na to, aby případné havárie byly dobře řízeny a organizovány. Vyšetřování budou mít na starost vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Novela chce uložit nové povinnosti největším znečišťovatelům, kteří vypouští odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, například kyanidů. Přibude jim například povinnost kontinuálního monitoringu. Podle odhadu by se měla v Česku týkat 100 až 200 znečišťovatelů.
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+