Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Rozvoj území obcí i krajů bude konečně flexibilnější

Senát kývl na úpravu zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), jež zmírní pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Z původních deseti let se doba, po kterou obce a kraje musí dodržovat účel převodu pozemků podle převodních smluv, zkrátí na polovinu.

Je to krok správným směrem v podpoře obcí. Změny přispějí ke zjednodušení rozvoje obcí.

Státní pozemkový úřad totiž bezúplatně převádí zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, na základě písemných žádostí obcí či krajů, v jejichž katastrálním území se nacházejí, do jejich vlastnictví. Jedná se zejména o pozemky v zastavěném území či na zastavitelné ploše určené pro veřejně prospěšné stavby, pozemky zastavěné budovami ve vlastnictví obce či kraje, pozemky určené k realizaci veřejné zeleně nebo silniční pozemky pod místními komunikacemi a účelovými komunikacemi, které jsou majetkem samosprávného celku.

Jednou z povinností, kterou zákon obcím a krajům ukládal, bylo dodržovat podmínky bezúplatného převodu, tj. zejména dbát na dodržování účelu převáděného pozemku po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nově ovšem budou obce a kraje vázány původními podmínkami bezúplatného převodu pouze po dobu pěti let. Změna reaguje na podněty z praxe a umožňuje obcím a také krajům flexibilnější rozvoj území. Přínosem této novely je také snížení administrativní zátěže SPÚ při provádění pravidelných ročních kontrol.

Novela je poslaneckou iniciativou zástupkyň a zástupců všech poslaneckých klubů a mezi navrhovateli je také ministr zemědělství Marek Výborný. Podle něj její přijetí významně omezí byrokracii. „Hlavně ale pomůže řadě obcí a měst tak, abychom nebrzdili v rozvoji veřejné infrastruktury,“ podotkl ministr Výborný při projednávání zákona v Senátu.

 
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+