Ivana Váňová, MBA

senátorka za Novojičínsko, starostka Mořkova
Hero Image

Starostka obce Mořkov

Perex

Narodila jsem se 12. 4. 1969 v Novém Jičíně a od narození jsem žila s rodiči v Kopřivnici. Zde jsem ukončila povinnou školní docházku na Základní škole Pionýrská, dnes ZŠ Emila Zátopka. V roce 1987 jsem dokončila studium na SPŠ stavební v Opavě, obor pozemní stavitelství. Poté jsem v roce 2017 úspěšně absolvovala studium na ostravské pobočce BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT, s.r.o., ve vzdělávacím programu MBA – Corporate Management, zaměřeném na oblast managementu a práva.

V roce 1994 jsem se s manželem a dětmi přestěhovala do Mořkova. Ihned jsem se aktivně zapojila do společenského života v obci. Stala jsem se starostkou Jednoty Orla Mořkov. Za mého působení jsme k místní Orlovně přistavěli sociální zařízení a kompletně zrekonstruovali sál s jevištěm na funkční prostor pro sport a kulturní aktivity. Rekreačně jsem se věnovala volejbalu, dodnes se věnuji turistice a plavání.

Rovněž jsem se stala členkou SDH Mořkov a s manželem, který vedl mladé hasiče, jsem pravidelně objížděla o víkendech jak s mladšími, tak i staršími žáky, soutěže mladých hasičů po celém Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Byla jsem patřičně hrdá na naše mladé hasiče, kteří vždy patřili k nejlepším týmům. Dnes je 9 z nich aktivními členy jednotky SDH Mořkov a 3 z nich vychovávají další mladou generaci.

Mou velkou láskou je hudba a hra na klavír. V minulosti jsem vedla chrámový pěvecký sbor. Již řadu let nacvičuji s občany naší obce hudební doprovod hraného Živého betléma. Nejraději relaxuji při četbě knih o historii a ráda si přečtu díla současných českých autorů

V roce 2002 jsem byla oslovena ke kandidatuře voleb do zastupitelstva obce. Napoprvé jsem byla zvolena jak do zastupitelstva, tak i do rady obce a stala jsem se předsedkyní finančního výboru. V roce 2006 jsem byla znovu zvolena do zastupitelstva, rady a stala jsem se členkou kontrolního výboru. V lednu 2010 jsem byla zvolena starostkou obce Mořkov, kterou jsem se stala v posledním roce volebního období 2006-2010, poté, co zemřel dlouhá léta působící starosta. Tuto pozici jsem obhájila i v řádných komunálních volbách na podzim roku 2010 a ve funkci starostky působím dodnes.

Od roku 2016 působím rovněž ve výboru Moravskoslezského kraje pro územní plánování a strategický rozvoj. Intenzivně se zajímám o stav životního prostředí a podílím se na jeho zlepšení. Jsem předsedkyní Svazku měst a obcí regionu Novojičínska, jenž vznikl za účelem odkanalizovaní vybraných obcí a měst, a v současné době se zabývá dalším rozšířením projektu, jeho provozováním a udržitelností.

Od roku 2017 jsem krajskou tajemnicí KDU-ČSL Moravskoslezského kraje.

 

Díky podpoře a pochopení v rodině vykonávám všechny moje aktivity na 100 %, mohu při nich uplatňovat své zkušenosti, názory a postoje. Těší mě, že se pod mým vedením daří úspěšně realizovat mnohdy náročné projekty.

V roce 2018 jsem získala 1. místo v soutěži Naše politička, kterou pořádá Sdružení žen KDU-ČSL. Ocenění jsem převzala v budově Senátu.

V roce 2019 jsem získala 3. místo ve 4. ročníku celorepublikové soutěže Nadějná politička, kterou pořádá Fórum 50 %, o.p.s.  Ocenění jsem převzala v budově Velvyslanectví USA v ČR.

Na obě ocenění jsem patřičně hrdá a vážím si jich.

 

V životě se řídím citátem, který pochází z úst Winstona Churchilla: Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. 
Obrázek č.1

Obrázek č.1

+